Zdrowe. Tradycyjne. Smaczne.
Zdrowe. Tradycyjne. Smaczne.
· Fundusze unijne ·

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Poprawa konkurencyjności zakładu w wyniku wdrożenia innowacji procesu poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń” mająca na celu wprowadzenie do zakładu nowych procesów produkcyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020